www.tysk.dk - link til forsiden
 
Auf Deutsch
  Tysksproget version Tysksproget version Tysksproget version

  Forsiden

  Brugerforum

  Hvad er Tysk.dk?

  Arrangementer

  Service tilbydes

  Nyhedsbrev gratis

  Kontakt Tysk.dk

--------------------

 
Sådan findes nye tyske IT-gloser

[an error occurred while processing this directive]
Det er nyttigt med en frugtbar metode til at finde frem til alle de nye ord i tysk. Selv om vores ordbøger kun er få år gamle, mangler de ikke desto mindre mange nye ord.

Hvad hedder det at lave en hjemmeside? Ikke engang ordet “Homepage” kan man finde i Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache fra 1993. - Hvilket køn har IT-ordet “Link” på tysk? Duden Universal fra 1989 kender det ikke.

Nye oplag af alle de vigtige ordbøger - på tryk eller CD-ROM - vil naturligvis blive ajourført. Men tilbage står det problem, at det tager nogen tid at revidere ordbøgerne, og det er et problem på et område, hvor sproget hastigt forandrer sig. Derfor må vi selv finde frem til de korrekte gloser.

En effektiv metode
Den “rigtige metode” afhænger af ens sproglige behov. Ikke desto mindre vil der være en fornuftig fremgangsmåde, som de fleste vil kunne få gavn af:

1) Indkreds emneområdet for de ønskede gloser

Eksempel: Hvad hedder det på tysk at lave en hjemmeside? - Spørgsmålet afføder emneområdet.

2) Find et dækkende website for emneområdet

3) Foretag en søgning efter udvalgte ord

4) Indkreds de ønskede gloser ud fra de fundne sprogeksempler

Glosens betydning vil normalt fremgå tilstrækkeligt tydeligt af den sproglige sammenhæng i teksten.
Metoden er ikke spor original - forskellen er blot, at vi selv udfører arbejdet og gør det ved hjælp af Internettet.

Websites med de ønskede gloser
Nøglen til et godt resultat er steder med relevante sproglige eksempler. Her skal man være lidt kreativ - og være indstillet på at søge.

Som eksempel skal vi finde en tekst om at oprette hjemmesider. Et dækkende website for dette emneområde kunne være:
- en vejledning på Internettet i oprettelse af hjemmesider
- en tekst om et program til udformning af hjemmesider.

Hvem kunne tænkes at bringe en vejledning om hjemmesider? Det kunne f.eks. være Deutsche Telekom , som med T-Online er en stor internetudbyder. Og i nederste højre hjørne under T-Online Service finder vi “Private Homepages”, og på den nye side finder vi til højre under "Private Homepage" "FAQ Private Homepage" -

Vi kan ikke være sikre på, at et enkelt websted er sprogligt tilstrækkeligt dækkende og kigger nu på sider om programmer til at lave hjemmesider med. - Hos Microsoft finder vi oplysninger om programmet FrontPage 2000 og hos Adobe om GoLive

Søgning efter udvalgte ord
På de udvalgte websteder har vi fundet nogle udsagnsord i forbindelse med at oprette en hjemmeside.

Vi vil godt have større sikkerhed for ordenes betydning. Derfor søger vi efter disse ord for at få andre tekster frem, så vi kan se, hvordan de bliver brugt.

De tre meta-søgemaskiner Metacrawler, Metaspinner og Metager foretager tyske søgninger og som noget særligt markeres de fundne søgeord med fed skrift. Virkeligt godt for os!

Hermed kan vi hurtigt se, om de søgte ord hører sammen eller ej. - Det viser sig, at “Homepage erstellen” og “Homepage gestalten” hører sammen, hvorimod “Homepage" og "schreiben” ikke bringes i sammenhæng. - Således kan vi se, at at “lave en hjemmeside” hedder “eine Homepage erstellen” eller “gestalten”.

Søgning i tekst med browseren
Når man har fået en side frem, hvor søgeordene ikke er markerede, må man lade browserens søgefunktion finde dem (Ctrl B under Windows og æble F under Mac).

Særligt værdifulde databaser
Hvad hedder en vedhæftet fil til en E-mail? Hos Akademie.de er der nederst til venstre et “Netlexikon” - og her findes svaret, “eine angehängte Datei”. Det er virkeligt godt, at det søgte ord ofte markeres med rødt, og der bringes også synonymer og beslægtede begreber!

Hvilket køn har IT-ordet “Link”? Et andet godt sted er Heise Newsticker, hvor de fundne ord markeres med rødt. Et seriøst nyhedssted med et godt sprog.

Børne-søgemaskinen “Die Blinde Kuh” har en “Internet-Wörterbuch”, som er meget relevant for voksne udlændinge.

Die Suchfibel” har sprogligt lettilgængelige tekster om Internet-søgning, og tilbyder søgning indenfor websitet.

Prøv at foretag en søgning efter “Wie funktioniert ... “, så vil flere sprogligt relevante tekster dukke op, f.eks.: Wie funktioniert das Internet? ... eller her.

Hvilke websteder, der er sprogligt nyttige, hænger som nævnt i indledningen sammen med, hvilke ord man er på jagt efter: 1) Man søger efter en glose inden for et emne. 2) Man finder et websted, der dækker emnet. 3) Man søger efter glosen og bruger de sproglige eksempler.

Tyske online-leksika om IT og Internet

Langenscheidts Internet-Wörterbuch

Wörterbuch der Fachbegriffe (EDV und Internet)
Bibliothek der Universität Bielefeld

DATACOM-Lexikon
Firmaet Datacom Bookstore - med 3.000 tyske ord fra IT og tele

Computerlexikon von Wolfgang Bergt

Begriffswörterbuch

Online-Lexikon von Network World

EDV-Lexikon von rk-web

 

 

På en hjemmeside kan browseren finde og markere det ord, vi søger

Det hedder "der Brief", men hvilket køn har "E-Mail"? - Heise Newsticker viser det søgte med rødt.

 

Tekst: Jens Riis Bojsen - juni 2000.

Toppen af siden

 [an error occurred while processing this directive]